J. Haydn – “Die Uhr”, W. A. Mozart – “Jupiter”

Klangkollektiv Wien
Rémy Ballot, conductor
(Live Recording)
https://klangkollektiv.at/diskografie-2

EN